За допълнителна информация за закупуване на билет от място, 
позвънете на телефон: 0896 76 2222