• Задължителен е състезателен екип, включващ гащеризон, каска с визьор или предпазни очила, ръкавици и подходящи обувки. Препоръчваме каската да бъде с ханс-система. Подходящ вариант е и използването на предпазни кори или мото екипировка.
  • Задължителна е облегалката за глава.
  • Задължително е поставянето на пожарогасител в най-близката и удобна точка от автомобила за шофьора.
  • Задължително е подсилването на шофьорската врата с тръби или клетка.
  • Задължителен е белият флаг в автомобила, който може да се използва само и единствено, когато участникът се отказва от надпреварата или при неотложен здравословен проблем.
  • Задължително е представянето на документ, удостоверяващ кръвната група на участниците.
  • Задължително е представянето на документи за медицински преглед.
  • Задължително е представянето на документ за застраховка живот.